top of page

Visie & Methode

  • Natuurlijk gedrag en lichaamstaal van honden herkennen 

  • Emoties en behoeften van de individuele hond erkennen

  • Leefomgeving en situaties aanpassen 

  • Ongewenst gedrag voorkomen 

  • Gewenst gedrag aanleren 

  • Consequente communicatie  

  • Op eerlijke wijze begrenzen 

  • strategie aanpassen aan hond, mens en levens-/trainingsfase

lees meer...

Anker gedrag

 

VISIE & METHODE

 

(probleem)Gedrag

Vaak wordt hondengedrag als problematisch beschreven als er een discrepantie ontstaat tussen wat voor de hond op dat moment natuurlijk gedrag is (of een natuurlijke reactie op een voor de hond onnatuurlijke situatie) en hoe wij mensen graag zien dat onze honden zich gedragen. Belangrijk is het om ons te realiseren dat honden in een voor hen onlogische (onnatuurlijke) door de mens georganiseerde wereld leven, en het juist hun natuurlijke reactie op die omgeving is die door ons als ongewenst wordt beschouwd. Aan ons mensen dus de taak de hond te leren hoe om te gaan met al deze prikkels en situaties zodat de hond zich veilig en zonder al te veel stress kan bewegen in onze samenleving.

Welzijn en leefomgeving

Door te zorgen dat de hond fysiek en mentaal lekker in zijn vel zit, zijn of haar individuele behoeften kwijt kan in passende activiteiten, een goede relatie heeft met de mensen en dieren in de directe omgeving, en een mate van zelfbeschikking (invloed hebben op wat er met je gebeurt) ervaart, zit een hond lekkerder in zijn vel en kunnen veel problemen worden voorkomen. Treedt er toch een probleem op, dan is hulp van een professional soms gewenst.

In eerste instantie kijken we dan ook samen of er een disbalans in een of meerdere van deze aspecten zit. Soms is er een fysieke oorzaak en is doorverwijzing naar een specialist (dierenarts, fysiotherapeut, etc.) noodzakelijk. Soms zijn kleine aanpassingen in het dagelijks leven voldoende en soms is het veranderen van de emotionele respons van de hond op een bepaalde prikkel/situatie een deel van de oplossing. 

Gewenst gedrag aanleren

Maar vaak is het ook nodig de hond te leren welk gedrag we wel graag van de hond willen zien. Dit doen we in eerste instantie altijd op basis van beloning. Het doel is altijd dat de hond vrijwillig en met plezier met ons samenwerkt. De beste manier om probleemgedrag te voorkomen is om van jongs af aan gewenst gedrag aan te leren. Dit kost tijd, dus om te voorkomen dat een pup zichzelf ondertussen allerlei ongewenste gedrag aanleert (in onze ogen, voor de pup is het vaak volstrekt natuurlijk gedrag) is het onze taak te zorgen dat de pup hiertoe de kans niet krijgt. Management van situaties is dan ook een belangrijk onderwerp tijdens de puppen en puber lessen.

Ongewenst gedrag afleren

Heel soms is het echter nodig de hond te leren welk gedrag niet wenselijk is. In de gedragswetenschap heet dit straffen, echter betekent dit in de gedragswetenschap geenszins dat daar fysiek of verbaal geweld bij gebruikt hoeft te worden! Straffen volgens de wetenschap is niets meer dan de hond middels het toedienen van een onaangename prikkel

of het wegnemen van iets aangenaams, de hond te demotiveren het gedrag in de toekomst te laten zien. Het is uiteindelijk de hond die bepaalt in hoeverre iets als onprettig (aversief) ervaren wordt of niet. Een voertje achter je rug houden valt bijvoorbeeld al onder straffen en de ene hond zal dit verschrikkelijk vinden terwijl een ander hond er weinig van onder de indruk zal zijn. Goede observatie en maatwerk is dus essentieel.

Straffen, met name de vorm waarbij een onaangename prikkel wordt toegediend is echter nooit de eerste keuze en meestal zijn er elegantere en diervriendelijkere manieren om gedrag te veranderen. Met name de vorm van straffen waar iets onprettigs toegediend wordt kan vrijwel altijd vermeden worden. Grofweg volg ik tijdens gedragsconsulten de LIMA (Least Intrusive Minimally Aversive) richtlijnen. Klik hier als je daar meer over wilt weten

Maatwerk

Gedrag is complex, ondanks dat er gestructureerde protocollen bestaan om gedrag te veranderen bestaat er geen standaardoplossing. Soms is het best een puzzel om gedrag op de gewenste en meest effectieve manier aan te passen. Er zijn tegenwoordig veel methoden beschikbaar. Omdat elke baas, elke hond en elke situatie anders is hou ik niet vast aan één specifieke methode maar probeer ik samen met u en uw hond de meest geschikte of een geschikte combinatie hiervan te vinden. Deze puzzel zo effectief mogelijk oplossen is wat ik zo leuk vind aan dit werk. Maar het vergt wel inzet en samenwerking van alle betrokkenen en het is niet gegeven dat dit binnen een mum van tijd voor elkaar is. Samen gaan we aan de slag de best passende oplossing te vinden voor een langetermijnoplossing die voor zowel baas als hond bevredigend zijn. Vervolgens gaan we samen aan de slag zodat u er niet alleen voor staat tijdens het proces.

 

bottom of page