Gedragsconsulten

voor wie:

baasjes en honden die in het dagelijks leven tegen problemen aanlopen zoals angst, agressie, miscommunicatie, ondersocialisatie en opvoedproblemen.

  • uitgebreide consulten bij jullie thuis of op een relevante locatie 

  • praktijkgerichte begeleiding bij uitvoering van het plan van aanpak

  • informatie over behoeften, gedrag en leerprincipes van honden

De consulten zijn er op gericht de oorzaak van problemen te achterhalen en vervolgens te bouwen aan een duurzame oplossing. Dit vergt inzet van alle betrokkenen en zelden zal er dus sprake zijn van een quick-fix.

lees meer...

 

 

 

Visie en Methode

Vaak wordt hondengedrag als problematisch beschreven als er een discrepantie ontstaat tussen wat voor de hond op dat moment natuurlijk gedrag is (of een natuurlijke reactie op een onnatuurlijke omstandigheid) en hoe wij mensen graag zien dat onze honden zich gedragen.

Door te zorgen dat de hond fysiek en mentaal lekker in zijn vel zit, zijn of haar individuele behoeften kwijt kan in bijpassende activiteiten, een goede relatie heeft met de mensen en dieren in zijn of haar directe omgeving, en een mate van zelfbeschikking (invloed hebben op wat er met je gebeurt) ervaart, kunnen veel problemen worden voorkomen. Treedt er toch een probleem op dan is hulp van een professional soms gewenst.

In eerste instantie kijken we dan ook samen of er een disbalans in een of meerdere van deze aspecten zit. Soms is er een fysieke oorzaak en is doorverwijzing naar een specialist noodzakelijk. Soms zijn kleine aanpassingen in het dagelijks leven voldoende en soms is het veranderen van de perceptie van de hond een deel van de oplossing. Maar meestal is het ook nodig de hond te leren welk gedrag we wel graag van de hond willen zien. Dit doen we in eerste instantie op basis van beloning, net zoals tijdens de trainingen. Heel soms is het echter nodig de hond te leren welk gedrag niet wenselijk is. In de gedragswetenschap heet dit straffen (de wetenschappelijke term straf is echter niet per se hetzelfde als fysiek of verbaal geweld!). Dit is echter nooit de eerste keuze en vaak zijn er elegantere en diervriendelijkere manieren om gedrag te veranderen. Met name de vorm van straf waar iets onprettigs toegediend wordt kan vrijwel altijd vermeden worden. Grofweg volg ik de LIMA (Least Intrusive Minimally Aversive) richtlijnen. Klik hier als je daar meer over wilt weten.

 

Gedrag is complex, ondanks dat er gestructureerde technieken bestaan om gedrag te veranderen is het soms een puzzel om gedrag op de gewenste en meest effectieve manier aan te passen. Er zijn tegenwoordig veel methoden beschikbaar. Omdat elke baas, elke hond en elke situatie anders is hou ik niet vast aan één specifieke methode maar probeer ik samen met u en uw hond de meest geschikte of een geschikte combinatie hiervan te vinden. Deze puzzel zo effectief mogelijk oplossen is wat ik zo leuk vind aan dit werk. Maar het vergt wel inzet en samenwerking van alle betrokkenen en het is zeker geen gegeven dat dit binnen 2 sessies voor elkaar is. Samen gaan we aan de slag de best passende oplossing te vinden voor een langetermijnoplossing die voor zowel baas als hond bevredigend zijn.

 

Werkwijze

Tijdens een kennismakingsgesprek (ca. 30 min.) bespreken we een vooraf ingevulde vragenlijst en vraag ik door naar relevante aanvullende informatie. Ook observeer ik ondertussen uw hond in een voor hem vertrouwde omgeving. Dit gesprek vindt gewoonlijk dan ook bij u thuis plaats.

Na afloop van het gesprek ontvangt u per mail een plan van aanpak. Besluit u samen een traject aan te willen gaan dan komen de kosten voor het gesprek te vervallen. Deze worden verrekend met de eerstvolgende factuur.

Een traject bestaat altijd uit minimaal drie consulten. Zo kan ik zien of de aangeleerde technieken wel het gewenste effect hebben en kan ik beoordelen of hier wel of niet mee doorgegaan moet worden of dat er eventueel wat aanpassingen nodig zijn. Vaak zullen er echter meer dan drie consulten en/of privélessen nodig zijn om baas en hond de benodigde technieken te leren om een langetermijnoplossing te creëren.

Het eerste consult begint met een wat uitgebreidere observatie naar aanleiding van het kennismakingsgesprek. Daarna gaan we aan de slag met relevante technieken en is er veel ruimte voor het uitwisselen van informatie en het stellen van vragen. Achteraf krijgt u per mail een overzicht van de technieken waarmee u aan de slag kunt tussen de consulten door. Dit eerste consult duurt minimaal 90 minuten en kan ter plekke in overleg verlengd worden mocht dat wenselijk zijn.

In vervolgconsulten bespreken we eerst de voortgang en gaan daarna aan de slag met het uitbouwen van de technieken of met een aangepaste strategie. Mocht de geschikte strategie helder zijn maar langdurigere begeleiding gewenst zijn bij het aanleren en uitvoeren van de technieken dan kan eventueel gekozen worden voor een privé-lestraject van passende.

Tijdens en tot drie maanden na het laatste consult kunt u onbeperkt vragen stellen via de mail. Hou er echter rekening mee dat ik het gedrag van uw hond niet goed kan beoordelen zonder videobeeld of zelf fysiek aanwezig te zijn dus dat het soort onderwerpen die we via de mail kunnen bespreken enigszins beperkt is.

 

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek neem dan contact op.

* Ik ben geen gedragstherapeut, dat betekent dat ik geen medicatie voor kan schrijven en dat de consulten niet door uw huisdierenverzekering vergoed worden. Mocht het nodig zijn dan verwijs ik door naar een gecertificeerde gedragstherapeut of andere passende professional. Datzelfde geldt als er reden is voor een bezoek aan een dierenarts, fysiotherapeut, etc..